Tải Ngũ Long Tranh Bá 120 - Game NLTB 120

Tải Ngũ Long Tranh Bá 120 - Game NLTB 120


Ngũ Long Tranh Bá 120 đã được cập nhật mới, với phiên bản NLTB 120 này sẽ đem lại cho game thủ nhiều điều bất ngờ về việc thêm hệ thống Đoàn Hội và thú cưỡi.

ngũ long tranh bá 120


Những cập nhật hoành tráng của Ngũ Long Tranh Bá 120 :


Mở thêm hệ thống Đoàn Hội trong NLTB 120
Điều kiện gia nhập đoàn : cấp độ >=10, chưa gia nhập Đoàn nào.
Điều kiện thành lập đoàn : Cấp độ >=40, chưa gia nhập đoàn nào, phí thành lập đoàn : 500NKB
Cách thành lập đoàn : Đến NPC "Thắng Anh" ở map Văn Lang, chọn chức năng "thành lập đoàn"
Trong Đoàn gồm : 1Đoàn chủ, 1 Đoàn phó, 3 hộ vệ.
Chỉ số đoàn :
       Cấp độ Đoàn: Khi mới thành lập, Đoàn có cấp độ 1 với số thành viên tối đa là 10. Mỗi khi lên 1 cấp thì số thành viên tối đa trong đoàn sẽ tăng thêm 2 thành viên. Cấp độ tối đa của Đoàn là 60
       Điểm cống hiến: Dùng để tăng cấp độ của Đoàn, khi cấp độ Đoàn càng cao thì cần càng nhiều điểm cống hiến để lên cấp. Điểm cống hiến có được do các thành viên trong đoàn cống hiến
       Ngân khố: Ngân khố của đoàn là số tiền Đoàn có được do các thành viên trong Đoàn đóng góp vào
Ngân khố dùng để duy trì "thuộc tính" của Đoàn. Mỗi giờ hệ thống sẽ tự động trừ 1 số tiền tương ứng với cấp độ của đoàn để duy trì thuộc tính của Đoàn. Nếu Đoàn không đủ ngân khố để duy trì thì thuộc tính của Đoàn sẽ không có tác dụng
Thuộc tính Đoàn:
       Đoàn chủ của Đoàn cấp độ 1: Tăng 10% base Dmg, 10% base Def (Mỗi cấp độ Đoàn sẽ tăng thêm 1% base Dmg, 1% base Def, tăng tối đa 50% base Dmg và 50% base Def )
       Đoàn phó của Đoàn cấp độ 1: Tăng 10% base Dmg, 10% base Def (Mỗi cấp độ Đoàn sẽ tăng thêm 1% base Dmg, 1% base Def, tăng tối đa 50% base Dmg và 50% base Def )
      Hộ vệ của Đoàn cấp độ 1: Tăng 7% base Dmg, 7% base Def (Mỗi cấp độ Đoàn sẽ tăng thêm 1% base Dmg, 1% base Def, tăng tối đa 50% base Dmg và 47% base Def )
      Đoàn viên của Đoàn cấp độ 1: Tăng 5% base Dmg, 5% base Def (Mỗi cấp độ Đoàn sẽ tăng thêm 1% base Dmg, 1% base Def, tăng tối đa 50% base Dmg và 40% base Def )

Thêm thú cưỡi mới trong Ngũ Long Tranh Bá 120

Tên gọi: Hỏa Long
Chủng loại: Rồng
Option: Tăng Dmg, Chính xác, MP
Cách để có rồng: Có 2 cách để có thể sở hữu rồng
       Mua trong Ngũ Trân Các: Tăng 45% base Dmg, 45% base Chính xác, 45% base MP
       Dùng 8 con thú cấp 1 khác loài mang đến NPC Đôi vợ chồng chọn chức năng "Lai thú cấp 2".
       Tỷ lệ thành công: 40%
       Kết quả khi thất bại: Bạn sẽ bị mất 1 con thú cấp 1 bất kỳ trong số 8 con thú dùng để lai
       Kết quả khi thành công: Bạn sẽ lai được 1 con rồng có option: base Dmg random từ 30% -50% base          Chính xác random từ 30%-50%, base MP random từ 30%-50%

Hãy chào đón những điểm mới trong Ngũ Long Tranh Bá 120 nào. Game NLTB 120 là một game nhập vai vô cùng đặc sắc
Liên Kết Site Game Mobile Online
Teen Teen 6.0bigkool 2016 cùng phiên bản gopet 133 quá là hay và sắp lên gopet 134 nhé các bạn ngoài ra hãy chơi bigkool 2015 để khám phá các game bài mới lạ nhé
Thế giới Game Java, Android, IOS Tải Game Cho điện thoại miễn phí
Liên hệ: Trantrungtuyen01@gmail.com | 9game4mobi
Tải Game Điện Thoại - Ứng Dụng Cho Mobile
X